ข้ามไปที่เนื้อหา
Plexstorm » ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ Plexstorm!

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สรุปกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของ Plexstorm ซึ่งตั้งอยู่ที่ https://plexstorm.org.

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่าใช้ Plexstorm ต่อไป หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว และประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด: “ลูกค้า” “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงคุณ บุคคลที่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท” “ตัวเรา” “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึงบริษัทของเรา “ปาร์ตี้” “ปาร์ตี้” หรือ “พวกเรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินการกระบวนการช่วยเหลือของเราต่อลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการที่ระบุไว้ของบริษัท ตาม และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศเนเธอร์แลนด์ การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นๆ ในรูปเอกพจน์ พหูพจน์ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และ/หรือเขา/เธอ หรือคำอื่นๆ จะใช้แทนกันได้และดังนั้นจึงหมายถึงสิ่งเดียวกัน

คุ้กกี้

เราใช้การใช้คุกกี้ การเข้าถึง Plexstorm แสดงว่าคุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Plexstorm

เว็บไซต์เชิงโต้ตอบส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อให้เราดึงรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานการทำงานของบางพื้นที่เพื่อให้ผู้คนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น พันธมิตรพันธมิตร/โฆษณาของเราบางรายอาจใช้คุกกี้เช่นกัน

ใบอนุญาต

Plexstorm และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน Plexstorm เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงสิ่งนี้จาก Plexstorm เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่:

 • เผยแพร่เนื้อหาจาก Plexstorm อีกครั้ง
 • ขาย ให้เช่า หรืออนุญาตช่วงวัสดุจาก Plexstorm
 • ทำซ้ำ ทำซ้ำหรือคัดลอกเนื้อหาจาก Plexstorm
 • แจกจ่ายเนื้อหาจาก Plexstorm

ข้อตกลงนี้จะเริ่มต้นในวันที่นี้

บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถโพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ Plexstorm จะไม่กรอง แก้ไข เผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฏบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่สะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Plexstorm ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ ความคิดเห็นสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์มุมมองและความคิดเห็นของตน ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Plexstorm จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้ และ/หรือการโพสต์ และ/หรือ การปรากฏตัวของความคิดเห็นในเรื่องนี้ เว็บไซต์.

Plexstorm ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมด และลบความคิดเห็นใด ๆ ที่ถือว่าไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณรับประกันและรับรองว่า:

 • คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา และได้รับใบอนุญาตและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดในการทำเช่นนั้น
 • ความคิดเห็นไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
 • ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว
 • ความคิดเห็นจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อชักชวนหรือส่งเสริมธุรกิจหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่กำหนดเองหรือนำเสนอหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาดแก่ Plexstorm ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นใด ๆ ของคุณในรูปแบบ รูปแบบ หรือสื่อใด ๆ และทั้งหมด

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา

องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า:

 • เจ้าหน้าที่รัฐบาล;
 • เครื่องมือค้นหา;
 • องค์กรข่าว
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจจดทะเบียนอื่น ๆ และ
 • ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั่วทั้งระบบ ยกเว้นการชักชวนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าเพื่อการกุศล และกลุ่มระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเรา ไปยังสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ ตราบใดที่ลิงก์: (ก) ไม่หลอกลวงในทางใดทางหนึ่ง; (b) ไม่ได้หมายความถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยงอย่างเป็นเท็จ และ (c) เหมาะสมกับบริบทของไซต์ของผู้เชื่อมโยง

เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอลิงก์อื่นๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:

 • แหล่งข้อมูลผู้บริโภคและ/หรือธุรกิจที่เป็นที่รู้จักทั่วไป
 • ไซต์ชุมชน dot.com;
 • สมาคมหรือกลุ่มอื่นที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
 • พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต
 • บริษัทบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษา และ
 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอลิงก์จากองค์กรเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: (a) ลิงก์จะไม่ทำให้เราดูไม่ดีต่อตนเองหรือต่อธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเรา; (b) องค์กรไม่มีบันทึกเชิงลบใดๆ กับเรา; (c) ประโยชน์ที่เราได้รับจากการมองเห็นไฮเปอร์ลิงก์จะชดเชยการไม่มี Plexstorm และ (ง) ลิงก์อยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราตราบใดที่ลิงก์: (ก) ไม่หลอกลวงในทางใดทางหนึ่ง; (b) ไม่ได้หมายความถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยงอย่างเป็นเท็จ และ (c) เหมาะสมกับบริบทของไซต์ของผู้เชื่อมโยง

หากคุณเป็นหนึ่งในองค์กรที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ข้างต้น และสนใจที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลไปที่ Plexstorm โปรดระบุชื่อของคุณ ชื่อองค์กรของคุณ ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง URL ของไซต์ของคุณ รายการ URL ใด ๆ ที่คุณตั้งใจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา และรายการ URL บนไซต์ของเราที่คุณต้องการ ลิงค์ รอการตอบกลับประมาณ 2-3 สัปดาห์

องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้:

 • โดยใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ
 • โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งทรัพยากรแบบเดียวกันที่เชื่อมโยงกับ หรือ
 • โดยการใช้คำอธิบายอื่นใดของเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงอยู่ซึ่งสมเหตุสมผลในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้ของ Plexstorm หรืองานศิลปะอื่นๆ ในการเชื่อมโยงหากไม่มีข้อตกลงใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า

ไอเฟรม

หากไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถสร้างเฟรมรอบหน้าเว็บของเราที่เปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของเราในทางใดทางหนึ่ง

ความรับผิดของเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและปกป้องเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณ ไม่ควรให้ลิงก์ปรากฏบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือเป็นความผิดทางอาญา หรือที่ละเมิด ละเมิด หรือสนับสนุนการละเมิดหรือการละเมิดอื่น ๆ ของสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว

การสงวนสิทธิ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอ นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และจะเชื่อมโยงนโยบายได้ตลอดเวลา การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การลบลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงค์ใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ แต่เราไม่มีภาระผูกพันหรือตอบสนองต่อคุณโดยตรง

เราไม่รับรองว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความครบถ้วนหรือความถูกต้อง เราไม่สัญญาว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ยังคงพร้อมใช้งานหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อสงวนสิทธิ์

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและการใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้จะ:

 • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล
 • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริง;
 • จำกัดความรับผิดของเราหรือของคุณในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้; หรือ
 • ไม่รวมหนี้สินใด ๆ ของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดและการห้ามความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้: (a) อยู่ภายใต้ย่อหน้าก่อนหน้า; และ (b) ควบคุมความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบ รวมถึงความรับผิดที่เกิดขึ้นตามสัญญา การละเมิด และการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย

ตราบใดที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์นั้นให้บริการฟรี เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น